Warunki udzielania świadczeń

Realizacja świadczeń nieodpłatnych odbywa się w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Terminy wizyt w poradniach specjalistycznych można ustalać osobiście lub telefonicznie. Sprawną ewidencję zapewnia system komputerowy.

W przypadku zgłoszenia się do zabiegu operacyjnego pacjent jest umawiany na wstępne konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe, a następnie uzgadniamy dogodny termin i godzinę wykonania zabiegu. Dla zapracowanych istnieje możliwość wykonywania zabiegów w weekendy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Świadczenia nieodpłatne

Realizacja świadczeń nieodpłatnych odbywa się w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza opieki zdrowotnej. Skierowanie nie jest wymagane do poradni ginekologiczno-położniczej

Świadczenia odpłatne:

Świadczenia odpłatne udzielane są na warunkach określonych w cenniku usług komercyjnych. Wykonywane są na podstawie zaleceń od innych lekarzy oraz na życzenie pacjenta.

Przyjmujemy płatności gotówką oraz kartą.

cennik usługSZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE