Terapia Antyvegf


Informacja dla pacjenta

ZABIEG WYKONUJEMY RÓWNIEŻ W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

Neowaskularyzacja podsiatkówkowa (CNV) - leczenie

Neowaskularyzacja podsiatkówkowa (CNV) najczęściej wtórna do ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) jest przewlekłą postępującą chorobą polegającą na obecności nieprawidłowych naczyń pod siatkówką.

Jedną z nowoczesnych metod leczenia CNV jest podawanie do ciała szklistego (jest to wysoko uwodniona tkanka za soczewką, wypełniająca 4/5 objętości oka, sąsiadująca z siatkówką) leków hamujących powstawanie patologicznych naczyń krwionośnych (tak zwane leki antyangiogenne, inhibitory VEGF). Leczenie to pozwala u większości osób zahamować postęp choroby lub poprawić ostrość wzroku (zwykle o 1-2 rzędy na tablicy do badań), pod warunkiem, że zostanie podjęte odpowiednio wcześnie. Leczenie zwykle rozpoczyna się od fazy nasycenia w postaci jednego wstrzyknięcia na miesiąc przez 3 kolejne m-ce, po których następuje faza podtrzymująca,
w czasie której leczenie jest uzależnione od stanu klinicznego.

Inne schorzenia przebiegające z obrzękiem siatkówki, w których dowiedziono skuteczności ww. leków to: CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI, zakrzep żyły środkowej siatkówki oraz inne choroby, w których dochodzi do powstawania nieprawidłowych naczyń (np. CNV w wysokiej krótkowzroczności, pozapalnie, w pasmach naczyniastych itd.) lub ich przecieku.

Preparat stosowany w terapii antyVEGF

Możliwe powikłania

Podczas takiego zabiegu istnieje ryzyko różnych powikłań, z których do najcięższych należą:

  • uszkodzenie soczewki,
  • wylew krwi do ciała szklistego,
  • spowodowanie odwarstwienia siatkówki w momencie zabiegu lub w okresie kilku tygodni,
  • zapalenie jałowe lub bakteryjne (rzadziej grzybicze) wnętrza gałki ocznej.

Powikłania te zdarzają się niezwykle rzadko, w mniej niż 1% przypadków, ale całkowicie nie można ich wykluczyć, mimo prawidłowo wykonanego zabiegu

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, więc może być w niewielkim stopniu odczuwalny przez pacjenta. Po zabiegu możliwy jest wzrost ciśnienia gałkowego, co sporadycznie wymaga podania leków, a jeszcze rzadziej wykonania punkcji komory przedniej oka. Po zabiegu przez około 2 dni oko może być nieznacznie zadrażnione i bardziej wrażliwe. Czasami może być obecny podspojówkowy wylew krwi, który wchłania się w ciągu 7 - 14 dni. W tym okresie konieczne jest staranne przestrzeganie higieny oka.

 

Linki:

1. Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. okulistyki w sprawie zastosowania iniekcji doszklistkowych preparatu bevacizumab w leczeniu schorzeń siakówki:

http://pto.com.pl/storage/documents/22/4af5f6ea58bb10ebf9a88cad4d47da6b.pdf

2. Zalecenia PTO dotyczące przygotowania pacjenta i wykonania iniekcji doszklistkowych:

http://pto.com.pl/storage/guidelines/20/220bbe5d42c3b17b4c9eff434d5a16b2.pdf 

3.Wytyczne PTO postępowania w terapii cukrzycowego obrzęku plamki:

http://pto.com.pl/storage/guidelines/29/14d49d1bd4e94b0e9c1bd643bc83e359.pdf 

 

Autor :

Lek BCM

dr n. med. Piotr Berezowski

specjalista chorób oczu 


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE