O nas - przewodnik po centrum medycznym


Nowoczesna placówka medyczna z tradycjami

Beskidzkie Centrum Medyczne jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym w Bielsku-Białej od 1997 roku. Początkowo były to jedne z pierwszych w Bielsku-Białej prywatne poradnie specjalistyczne, które szybko zaczęły zyskiwać uznanie pacjentów, oczekujących poprawy jakości i dostępności usług medycznych.

Nowoczesny szpital

W 2001 r. powstał nowoczesny Szpital Zabiegowy Beskidzkie Centrum Medyczne z zapleczem diagnostycznym i poradniami specjalistycznymi. Zaczynaliśmy od wykonywania drobnych zabiegów w ramach tzw. „chirurgii jednego dnia”. W kolejnych latach w miarę rozwoju bazy lokalowej, pozyskiwania specjalistów i doposażenia w sprzęt i aparaturę stopniowo rozszerzaliśmy zakres zabiegów.

Doświadczenie i zaufanie

Aktualnie mamy pod opieką 220 tysięcy stałych pacjentów w poradniach specjalistycznych i 9 tysięcy pacjentów rocznie operowanych w Szpitalu, którym zapewniamy najwyższą jakość usług oraz szacunek i troskę personelu.

Renoma i standardy

Ponad 20 lat działalności pozwoliło nam zdobyć doświadczenie i zyskać renomę na rynku usług medycznych. Dobra opinia pacjentów o naszej placówce zaowocowała zwiększającą się z każdym rokiem liczbą osób, które wybierają Beskidzkie Centrum Medyczne jako miejsce swojego leczenia.

Od 2005 r. posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001 dla naszego Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez Beskidzkie Centrum Medyczne.


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE