Nasze poradnie


Wszystkie poradnie Cennik usług

Beskidzkie Centrum Medyczne dla każdego

 

Beskidzkie Centrum Medyczne realizuje nieodpłatne usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie według aktualnego cennika.

 

 

 

Warunki udzielania świadczeń

Praca


Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
zatrudni lekarzy specjalistów:
Gastroenterologa, Ginekologa, Okulistę.
Zapraszamy do współpracy.


Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Diagnosta Laboratoryjny
Miejsce pracy: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Młodzieżowa 21 ; 34-300 Bielsko-Biała
Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe;
• Aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Oferujemy wsparcie finansowe w realizacji Specjalizacji.


Oferty zawierające CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej prosimy kierować na adres: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne , ul. Młodzieżowa 21 , 43-300 Bielsko - Biała lub mailem na adres z.damek@bcm.bielsko.pl z informacją w temacie „Diagnosta Laboratoryjny”.


Cele przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawy przetwarzania: Pani/Pana przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje lub dane podane w szerszym zakresie niż określone w kodeksie pracy,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postepowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu po zakończeniu rekrutacji, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu usunięcia zgody.

Udostępnianie danych: Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.