Zamówienia

Zapytanie ofertowe 1-04-2017

2017-04-17
Dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia ze Śląskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe 1/2017

2017-06-30
W imieniu Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzeń: - mammograf cyfrowy - aparat RTG cyfrowy

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2017

2017-11-22
ZAWIADOMIENIE o unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2017 w części dotyczącej mammografu cyfrowego ze stacją opisową

Zapytanie ofertowe nr 1-11-2017

2017-11-23
W imieniu Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. zapraszamy do składania ofert na dostawę mammografu cyfrowego ze stacją opisową.

SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE