Komputerowe badanie nasienia


nasienie, plemniki

Komputerowe badanie nasienia w Beskidzkim Centrum Medycznym prowadzone jest przy współpracy z Centrum Leczenia Niepłodności PARENS.

Badanie nasienia wspomagane komputerową analizą uważane jest za badanie o wysokiej precyzji i powtarzalności co zapewnia wysoką wiarygodność badania oraz dostarcza dużo więcej danych na temat ruchu plemników oraz ich budowy, co okazało się bardziej wiarygodne w prognozowaniu płodności niż inne badania.

Komputerowe badania nasienia – jak wygląda?

Komputerowe badanie nasienia wykonywane w naszej placówce jest badaniem wspomaganym przez system komputerowej analizy nasienia CASA (Computer Assisted Sperm Analysis).

System ten polega na cyfrowej analizie obrazu zarejestrowanego przy użyciu kamery wideo, dającej możliwości uzyskania obiektywnych danych w zakresie koncentracji, ruchliwości i morfologii plemników. W naszej metodzie wszystkie parametry nasienia oceniane są wg norm podanych przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO).

nasienie męskie, laboratorium

Badanie nasienia - jak się przygotować?

komputerowe badanie nasienia

Na badanie nasienia należy umówić się telefonicznie, w dogodnym dla pacjenta terminie. Przygotowując się do badania, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • Przed przystąpieniem do badania zalecana jest wstrzemięźliwość seksualna 3-5 dni;

 • Należy powstrzymać się od picia dużej ilości alkoholu, ponieważ alkohol wpływa negatywnie na określone cechy nasienia;

 • Jeśli była prowadzona kuracja antybiotykowa, trzeba odczekać 2 tygodnie;

 • Jeżeli w dniu badania będzie pobierana krew, to nasienie oddaje się po pobraniu krwi;

Nasienie oddaje się na miejscu, w Beskidzkim Centrum Medycznym. BCM dysponuje specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniem, zapewniającym całkowitą intymność.

Czego dowiemy się z badania nasienia?

Wynik badania nasienia zawiera:

 • Dane fizyko-chemiczne (kolor, lepkość, czas upłynnienia i inne);

 • Ocenę koncentracji – polegającą na określeniu ilości plemników w 1 ml nasienia oraz całkowitej ilości plemników w ejakulacie, która jest wynikiem mnożenia koncentracji plemników przez objętość próbki nasienia oddanego do badania.

  Oceny koncentracji dokonuje się wykonując 10-15 zdjęć odpowiednio rozcieńczonego ejakulatu w komorze Maklera w ściśle określonym, krótkim czasie;

 • Żywotność – ocenianą testem eozyna - nigrozyna;

 • Ocenę ruchliwości - do tej oceny wykonuje się w ściśle określonym, krótkim czasie 10-15 zdjęć ejakulatu w mikroskopie fazowo-kontrastowym połączonym z kamerą wideo, które następnie są przesyłane do wystandaryzowanego programu komputerowego. Z tak wykonanej oceny Laboratorium otrzymuje 11 parametrów ruchliwości podanych w postaci liczbowej oraz w postaci wykresu;

 • Ocenę morfologii (budowy plemnika) - oceny morfologii dokonuje się poprzez wykonanie rozmazów ejakulatu barwionych zmodyfikowaną metodą Pappenheima. Następnie robi się 100-130 zdjęć plemników w mikroskopie świetlnym połączonym z kamerą wideo, które przesyłane są do wystandaryzowanego programu komputerowego. Program ten ocenia parametry główki plemnika: długość, szerokość obwodu oraz powierzchnię. Na tej podstawie wylicza kolejne parametry: eliptyczność, wydłużenie, regularność oraz gładkość błony. Mierzona jest powierzchnia akrosomu. Program dokonuje pomiaru szerokości, powierzchni, odległości miejsca przyczepienia od środka główki, oraz kąta przyczepienia. Oceny witki dokonuje osoba wykonująca badanie nasienia.

Wynik badania powinien ocenić lekarz. Jeśli w którejś z opisanych cech odbiega on do normy, badanie nasienia należy powtórzyć, nie wcześniej jednak niż za dwa tygodnie.

komputerowe badanie nasienia

Ile kosztuje badanie nasienia?

Cena komputerowego badania nasienia to 180 zł.

Jak poprawić jakość nasienia?

Na poprawę jakości nasienia można wpłynąć przestrzegając następujących zaleceń:

• Unikanie nadmiernego przegrzewania jąder (gorącej kąpieli powyżej 40oC przez ponad 30 min, sauny, noszenia zbyt obcisłej bielizny w pomieszczeniach zamkniętych);

• Unikanie palenia tytoniu, marihuany i nadużywania alkoholu;

• Unikanie sytuacji stresowych oraz normalizacja wagi ciała.

 


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE