Nasze poradnie


Wszystkie poradnie Cennik usług

Beskidzkie Centrum Medyczne dla każdego

 

Beskidzkie Centrum Medyczne realizuje nieodpłatne usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie według aktualnego cennika.

 

 

 

Warunki udzielania świadczeń

Certyfikaty


Polityka
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem BCM Sp. z o. o. jest:

 

Realizowanie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości zgodnie
z obowiązującymi standardami w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i profilaktyki chorego, spełniających oczekiwania i wymagania naszych Pacjentów z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, doskonaleniem działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

 

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

 

 • Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym, który udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny.

 • Stwarzanie warunków służących ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności personelu.

 • Zapewnienie odpowiednich zasobów, dających bazę do uzyskiwania pożądanych wyników oraz zaspokajających potrzeby i oczekiwania pacjentów.

 • Rozwój firmy poprzez zwiększenie zakresu i liczby wykonywanych usług medycznych, pozyskiwanie do współpracy nowych lekarzy.

 • Popularyzowanie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia wśród naszych Pacjentów.

 • Systematyczne badania satysfakcji Pacjentów i opinii naszych Klientów instytucjonalnych.

 • Stałe monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów przebiegających w Zakładzie.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa radiologicznego.

 • Postępowanie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i innymi wymaganiami.

 • Prawidłowe zarządzanie odpadami poprzez monitorowanie ich powstawania, bezpiecznego składowania i prawidłowego unieszkodliwiania.

 • Zmniejszenie zużycia nośników energii i racjonalne gospodarowanie wodą.

 • Zapobieganie awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji oraz zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych.

 • Urządzanie pomieszczeń pracy, ich wyposażanie i tworzenie warunków środowiska pracy w sposób eliminujący zagrożenia dla zdrowia i ograniczający uciążliwości.

 • Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 • Angażowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska.

 • Zapewnienie właściwej ochrony informacji, a w szczególności informacji prawnie chronionych.

 • Wdrażanie, rozwój i eksploatowanie systemów informacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 • Zapewnianie poufności, integralności, dostępności do danych zgodnie z określonymi potrzebami,

  dostępami.

Pełniąc funkcję Prezesa Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zobowiązuję się do stworzenia odpowiednich warunków pracy i zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz deklaruję swój osobisty nadzór nad realizacją niniejszej Polityki ZSZ.

 

Ponadto informuję, że w tworzenie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania zaangażowano wszystkich pracowników Beskidzkiego Centrum Medycznego.

 

Leszek Berezowski

 

Bielsko – Biała, 30 czerwca 2014r.