Badania diagnostyczne

Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dysponuje własnym Laboratorium analitycznym, korzystającym z nowoczesnych automatycznych urządzeń diagnostycznych.


Badania analityczne:

Pełna oferta / cennik badań laboratoryjnych (więcej)

 • morfologia,
 • biochemia,
 • hormony,
 • markery nowotworowe,
 • diagnostyka WZW,
 • serologia,
 • przeciwciała przeciwjądrowe (czytaj więcej),
 • diagnostyka Celiakii (czytaj więcej),
 • immunologia,
 • alergologia,
 • badanie moczu i kału,
 • komputerowe badanie nasienia (czytaj więcej),
 • AMH (Anti-Mullerian hormon) - kontrola płodności (czytaj więcej).

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH (czytaj więcej)

Adres e-mail laboratorium: lab@bcm.bielsko.pl.

Badania diagnostyczne:

 • badania ultrasonograficzne, wykonywane m.in. przy użyciu ultranowoczesnego aparatu USG zakupionego z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach realizacji projektu "Wdrożenie nowoczesnej technologii obrazowania celem zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w podmiocie leczniczym w Bielsku Białej" :
  • USG narządów jamy brzusznej, tarczycy, piersi,
  • USG ginekologiczne (także głowicą dopochwową),
  • USG ciąży 4D z zapisem DVD
  • UKG,
  • KTG,
  • badanie przepływu metodą Dopplera
 • diagnostyka narządu wzroku,
 • badania cytologiczne,
 • badania endoskopowe – gastroskopia, rektoskopia, histeroskopia,
 • biopsja cienkoigłowea tarczycy, sutków, węzłów chłonnych,
 • spirometria,
 • audiometria,
 • badania rentgenowskie,
 • mammografia. - badania wykonujemy nowoczesnym, cyfrowym mammografem firmy Fuji zakupionym z dofinasowaniem z Funduszy Europejskich w ramach realizacji projektu "Wdrożenie nowoczesnej technologii obrazowania celem zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w podmiocie leczniczym w Bielsku Białej"

Diagnostyka narządu wzroku:

 • mikroskopia spekularna do oceny anatomii rogówki,
 • autorefraktometria czyli komputerowy pomiar krzywizn rogówki wraz z pomiarem optyki oka (komputerowe badanie wzroku),
 • USG w projekcji A oraz B do oznaczenia biometrii oka, precyzyjnego wyliczenia sztucznej soczewki oraz oceny tylnego odcinka gałki ocznej,
 • perymetria komputerowa do oceny pola widzenia,
 • gonioskopia do oceny kąta przesączania w diagnostyce jaskry,
 • tonometria aplanacyjna do pomiaru ciśnienia w gałce ocznej,
 • angiografia z zapisem cyfrowym do przeprowadzenia badania dna oka (angiografia fluorescencyjna),
 • OCT czyli optyczna koherentna tomografia do wnikliwej oceny warstw gałki ocznej.

Badania rentgenowskie:

 • klatki piersiowej,
 • czaszki,
 • zatok,
 • kręgosłupa,
 • stawów biodrowych, 
 • kości udowych i podudzia,
 • stawy: skokowy, kolanowy, barkowy, łokciowy, 
 • stopy,
 • żebra, 
 • łopatki,
 • kość ramienia i przedramienia,
 • nadgarstka, 
 • dłoni,
 • palce, 
 • urografia.

Badania radiologiczne wykonujemy nowoczesnym cyfrowym aparatem RTG firmy Siemens, zakupionym z dofinasowaniem z Funduszy Europejskich w ramach realizacji projektu "Wdrożenie nowoczesnej technologii obrazowania celem zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w podmiocie leczniczym w Bielsku Białej" oraz niskoemisyjnym stacjonarnym aparatem rentgenowskim firmy Shimadzu.

Diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego:

Badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 • gastroskopia bez i ze znieczuleniem ogólnym, 
 • kolonoskopia bez i ze znieczuleniem ogólnym, 
 • sigmoidoskopia bez i ze znieczuleniem ogólnym, 
 • rektoskopia.

 

Diagnostyka kardiologiczna:

 • badania elektrokardiograficzne serca (EKG) - spoczynkowe, 
 • całodobowy zapis EKG metodą Holtera - badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę. Pacjent otrzymuje do domu specjalny niewielki rejestrator. Badanie wykonuje się w celu oceny ilości i jakości występujących w ciągu doby zaburzeń rytmu serca oraz ewentualnych epizodów niedotlenienia serca,
 • całodobowy zapis ciśnienia tętniczego krwi - Holter ciśnieniowy. Badanie wykonywane jest w celu określenia wartości ciśnienia tętniczego u danego pacjenta i jego zmienności w ciągu doby i pod wpływem leczenia,
 • echo serca, jest badaniem struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniej sondy aparatu USG. Echo serca wykonujemy w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz diagnostyki wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego.

SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE