Anty-Mullerian hormon


 

AMH (Anti-Mullerian Hormon) szansą na kontrolę płodności 

· AMH jest bardzo dobrym markerem oceny tzw. rezerwy jajnikowej kobiet, pozwalający określić zdolność pacjentki do uzyskania własnych komórek jajowych.

· AMH jest szansą na kontrolę płodności pacjentki ale także skuteczniejsze in vitro, pozwala na oszacowanie czasu, w jakim kobieta będzie w stanie zajść w ciążę.

· AMH okazuje się rewolucyjnym osiągnięciem w zakresie kontroli płodności i planowania potomstwa.
 
· AMH to także informacja szczególnie cenna dla aktywnych zawodowo pań, które coraz częściej odkładają decyzje o  potomstwie do momentu zrealizowania celów zawodowych. To poziom rezerwy jajnikowej sugeruje, że powinno się zajść w ciążę w ciągu najbliższego roku. 
 
· AMH pozwala  przewidzieć moment kiedy kobieta wejdzie w okres menopauzy.

SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE