Celiakia


Podejrzewasz u siebie celiakię?

Laboratorium Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. wykonuje badania mające istotne znaczenie w diagnostyce CELIAKII:

• przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA - tTG IgA (ELISA),

• przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich - EmA (IIFT) + przeciwciała przeciw analogowi gliadyny GAF-3 (IIFT) (nowy, czulszy marker celiakii),

• badania genetyczne HLA-DQ2 i HLA-DQ8, których  obecność świadczy o predyspozycji genetycznej, natomiast brak wyklucza wystąpienie choroby. 

Badania dostępne są osobno lub w korzystnych cenowo pakietach

Należy je wykonać przed wprowadzeniem diety bezglutenowej!!

Badania celiakia

Czym jest celiakia?

Nietolerancja glutenu

Celiakia jest uwarunkowaną genetycznie chorobą autoimmunologiczną, polegającą na nietolerancji glutenu zawartego w zbożach. Efektem choroby jest zanik kosmków jelita cienkiego, co prowadzi do upośledzenia wchłaniania pokarmu, różnego rodzaju niedoborów jak np. niedobór żelaza (przewlekła anemia) czy niedobór witamin i związane z tym objawy.

Choroba może ujawnić się zarówno u dzieci jak i dorosłych, którzy stanowią obecnie ok. 60% nowych rozpoznań. Aktualnie celiakię najczęściej wykrywa się u osób pomiędzy trzydziestym a pięćdziesiątym rokiem życia, znacznie częściej u kobiet aniżeli u mężczyzn.  Szacuje się, że celiakia występuje u ok. 1% populacji, z czego aż ok. 95% osób jest nieświadomych swojej choroby. 

Prawidłowa i wczesna diagnostyka celiakii jest bardzo ważna, ponieważ choroba nieleczona może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem: osteoporozy, zaburzeń psychicznych, zaburzeń płodności, skłonności do poronień czy nowotworów jelita cienkiego.

Kiedy powinno wykonać się badanie?

 Badania w kierunku celiakii wykonuje się:

-  bez względu na wiek u osób z podejrzeniem tej choroby,

  • osób z niedoborem kwasu foliowego, żelaza i witamin A, D, E, K, B12,
  • osób z oporną na leczenie niedokrwistością z niedoboru żelaza,
  • osób z objawami wskazującymi na celiakię np. przewlekłymi biegunkami, spadkiem masy ciała, bólami brzucha, wymiotami, bakiem apetytu, zapaleniami jamy ustnej, bólami mięśni, głowy, stawów i zaburzeniami psychicznymi,

-  w celu kontroli skuteczności leczenia u osób ze zdiagnozowaną celiakią,

-  u krewnych osób z celiakią, ponieważ ryzyko wystąpienia  u nich choroby szacuje się na 5-15%,

-  u krewnych osób z celiakią , które posiadają predyspozycje genetyczną (obecne HLA DQ2 i/lub HLA DQ8) – ryzyko wystąpienia celiakii 10-30%,

u osób z chorobami często współwystępującymi z celiakią np. cukrzyca typu I, autoimmunologiczne choroby tarczycy, zespół Williamsa, niedobór całkowitego IgA, zespół Downa czy Turnera.

Objawy choroby

------------------------------------------------

Piśmiennictwo: dr n. med. Piotr Gajewski (red.): Interna Szczeklika 2015. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.

----------------------------

Opracowała: 

Justyna Pastuszak

Diagnosta Laboratoryjny Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

PWZDL (13528)

 


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE