Projekty UE

PROJEKTY Unii  Europejskiej


Beneficjent: BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa projektu:

Dywersyfikacja oferty centrum medycznego poprzez wdrożenie innowacyjnych na skalę świata metod diagnostyki i leczenia schorzeń oka.

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji produktowej w postaci zabiegów leczenia chorób rogówki, w tym stożka rogówki i wad refrakcji oraz innowacji procesowych dotyczących najnowocześniejszych procedur stosowanych na świecie w zabiegach chirurgicznych na rogówce.

Planowane efekty:

Projekt między innymi wprowadzi na rynek innowacje poziomu światowego, zwiększy konkurencyjność Beneficjenta i pozwoli zwiększyć zatrudnienie.

Okres realizacji:

2019-12-23 - 2020-12-31

Wartość projektu: 2 463 305,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 862 156,75 złBeneficjent: BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa projektu:

Wdrożenie nowoczesnej technologii obrazowania celem zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w podmiocie leczniczym w Bielsku Białej.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w postaci nowoczesnej technologii obrazowania w podmiocie leczniczym w Bielsku Białej. Celem projektu jest wdrożenie w Beskidzkim Centrum Medycznym nowoczesnych technologii obrazowania celem zwiększenia dostępności i jakości przeprowadzanych badań.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu szacuje się, iż wystąpi szereg efektów w postaci:

1.poprawa warunków społeczno – ekonomicznych mieszkańców objętych projektem - poprawa będzie miała związek z większa dostępnością do wysokiej jakości świadczeń medycznych, zarówno dla mieszkańców Bielska Białej, regionu jak i dla kilku powiatów województwa małopolskiego,

2. zmniejszenie umieralności na choroby cywilizacyjne,

3. zmniejszenie umieralności noworodków / zmniejszenie liczby powikłań i patologii ciąży dzięki szybkiej i precyzyjnej diagnostyce,

4.znaczące obniżenie kosztów leczenia dzięki profilaktyce / diagnostyce/zmniejszeniu kolejek,

5.wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz pośredni wpływ na organizację procesów leczenia jak również elementy związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji:

2017-08-01 - 2019-12-31

Wartość projektu: 2 075 493,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 764 169,05 zł


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE