Nasze poradnie


Wszystkie poradnie Cennik usług

Beskidzkie Centrum Medyczne dla każdego

 

Beskidzkie Centrum Medyczne realizuje nieodpłatne usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie według aktualnego cennika.

 

 

 

Warunki udzielania świadczeń

Projekty UE

PROJEKTY Unii  Europejskiej


Beneficjent: BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa projektu:

Wdrożenie nowoczesnej technologii obrazowania celem zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w podmiocie leczniczym w Bielsku Białej.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w postaci nowoczesnej technologii obrazowania w podmiocie leczniczym w Bielsku Białej. Celem projektu jest wdrożenie w Beskidzkim Centrum Medycznym nowoczesnych technologii obrazowania celem zwiększenia dostępności i jakości przeprowadzanych badań.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu szacuje się, iż wystąpi szereg efektów w postaci:

1.poprawa warunków społeczno – ekonomicznych mieszkańców objętych projektem - poprawa będzie miała związek z większa dostępnością do wysokiej jakości świadczeń medycznych, zarówno dla mieszkańców Bielska Białej, regionu jak i dla kilku powiatów województwa małopolskiego,

2. zmniejszenie umieralności na choroby cywilizacyjne,

3. zmniejszenie umieralności noworodków / zmniejszenie liczby powikłań i patologii ciąży dzięki szybkiej i precyzyjnej diagnostyce,

4.znaczące obniżenie kosztów leczenia dzięki profilaktyce / diagnostyce/zmniejszeniu kolejek,

5.wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz pośredni wpływ na organizację procesów leczenia jak również elementy związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji:

2017-08-01 - 2019-12-31

Wartość projektu: 2 075 493,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 764 169,05 zł