Komputerowe badanie nasienia

Komputerowe badanie nasienia prowadzone przy współpracy z Centrum Leczenia Niepłodności PARENS.


Przygotowanie do badania:

  • Telefonicznie umówić się na dogodny termin;
  • Przed przystąpieniem do badania zalecana jest wstrzemięźliwość seksualna 3-5 dni;
  • Zalecane jest powstrzymanie się od picia dużej ilości alkoholu, ponieważ alkohol wpływa negatywnie na określone cechy nasienia;
  • Jeśli była prowadzona kuracja antybiotykowa, należy odczekać 2 tygodnie;
  • Jeżeli w dniu badania będzie pobierana krew, to nasienie oddać po pobraniu krwi;
  • Nasienie należy oddać na miejscu, w Beskidzkim Centrum Medycznym,  w  specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, zapewniającym całkowitą intymność.

 

Na czym polega komputerowe badania nasienia?
 
Komputerowe badanie nasienia wykonywane w naszej placówce jest badaniem wspomaganym przez system  komputerowej  analizy nasienia CASA (Computer Assisted Sperm  Analysis).
 
System ten polega na cyfrowej analizie obrazu zarejestrowanego przy użyciu kamery wideo, dającej możliwości uzyskania obiektywnych danych w zakresie koncentracji, ruchliwości i morfologii plemników. W naszej metodzie wszystkie parametry nasienia oceniane są wg norm podanych przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO). 
 
Wynik  badania zawiera:
Dane fizyko-chemiczne (kolor, lepkość, czas upłynnienia i inne);
Ocenę koncentracji - polega na określeniu ilości plemników w 1 ml nasienia oraz całkowitej ilość plemników w ejakulacie, która jest wynikiem mnożenia koncentracji plemników przez objętość próbki nasienia oddanego do badania.
Oceny koncentracji dokonuje się wykonując 10-15 zdjęć odpowiednio rozcieńczonego ejakulatu w komorze Maklera w ściśle określonym, krótkim czasie;
Żywotność - oceniana jest testem eozyna - nigrozyna;
Ocenę ruchliwości - do tej oceny wykonuje się w ściśle określonym, krótkim czasie 10-15 zdjęć ejakulatu w mikroskopie  fazowo-kontrastowym połączonym z  kamerą wideo, które następnie są przesyłane do wystandaryzowanego programu komputerowego. Z tak wykonanej oceny Laboratorium otrzymuje 11 parametrów ruchliwości podanych w postaci liczbowej oraz w postaci wykresu; 
Ocenę morfologii (budowy plemnika) - oceny morfologii dokonuje się poprzez wykonanie rozmazów ejakulatu barwionych zmodyfikowaną metodą Pappenheima. Następnie robi się 100-130 zdjęć plemników w mikroskopie świetlnym połączonym z kamerą wideo, które przesyłane są do wystandaryzowanego programu komputerowego. Program ten ocenia parametry główki plemnika: długość, szerokość obwodu oraz powierzchnię. Na tej podstawie wylicza kolejne parametry: eliptyczność, wydłużenie, regularność oraz gładkość błony. Mierzona jest powierzchnia akrosomu. Program dokonuje pomiaru szerokości, powierzchni, odległości miejsca przyczepienia od środka główki, oraz kąta przyczepienia. Ocenę witki wykonuje osoba wykonująca badanie nasienia.
 
Badanie nasienia wspomagane komputerową analizą uważane jest za badanie o wysokiej precyzji i powtarzalności co zapewnia wysoką wiarygodność badania oraz dostarcza dużo więcej danych na temat ruchu plemników oraz ich budowy, co okazało się bardziej wiarygodne w prognozowaniu płodności.
Wynik badania powinien ocenić lekarz. Jeśli wynik badania w którejś z opisanych cech odbiega do normy, badanie należy powtórzyć, nie wcześniej jednak niż za dwa tygodnie. 
 
Na poprawę jakości nasienia możesz wpłynąć sam przestrzegając następujących zaleceń:
Unikanie nadmiernego przegrzewania jąder (gorącej kąpieli powyżej 40oC przez ponad 30 min, sauny, noszenia zbyt obcisłej bielizny w pomieszczeniach zamkniętych);
Unikanie palenia tytoniu, marihuany i nadużywania alkoholu;
Unikanie sytuacji stresowych oraz normalizacja wagi ciała.
 

SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE