Beskidzkie Centrum Medyczne z nagrodą przyznaną przez kapitułę Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o. o. została laureatem konkursu „Najcenniejsze Firmy Zdrowia 2018” w kategorii Szpitale i Przychodnie.

Wyróżnienie zostało przyznane podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

W dniu 3 września 2019 roku, w imieniu naszej placówki nagrodę odebrał Prezes Zarządu Leszek Berezowski. Pamiątkowe certyfikaty wręczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.


« AKTUALNOŚCI

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE