Laser holmowy – nowoczesny laser urologiczny


Laser holmowy to urządzenie uznawane za przyszłość małoinwazyjnych zabiegów urologicznych. Pozwala bezboleśnie, szybko i precyzyjnie kruszyć kamienie nerkowe, operować łagodny przerost prostaty i powierzchowne nowotwory pęcherza moczowego oraz usuwać zmiany skórne zewnętrznych narządów płciowych.

W diagnostyce i leczeniu schorzeń układu moczowo-płciowego coraz częściej stosowane są lasery. Ich zalety uwidaczniają się szczególnie w zabiegach endourologicznych, czyli przeprowadzanych z dostępu przez cewkę moczową. W porównaniu do klasycznych operacji chirurgicznych zabiegi laserowe cechuje wyższy profil bezpieczeństwa i mniejsza liczba ewentualnych powikłań przy zachowaniu podobnej lub nawet wyższej skuteczności.

Wśród najczęściej stosowanych w urologii laserów wyróżnić możemy: laser holmowy (Ho:YAG), laser tulowy (Tm:YAG), laser potasowo-tytanowo-fosforanowy (KTP) oraz laser diodowy. Różnią się one między sobą ośrodkiem czynnym wpływającym na długość fali świetlnej, trybem pracy (ciągły lub pulsacyjny) oraz mocą. Parametry te determinują sposób oddziaływania na tkanki i głębokość ich penetracji przez wiązkę laserową, a tym samym możliwość zastosowania w wybranych zabiegach.

Laser holmowy - charakterystyka

Urządzeniem o najszerszym spektrum zastosowań w małoinwazyjnych zabiegach urologicznych jest laser holmowy. Emituje on światło o długości fali 2100 nm, penetrujące tkanki stercza na relatywnie niewielką głębokość ok. 0,4 mm. Wytwarzana przy tym energia jest wystarczająco duża by wywołać błyskawiczną waporyzację (odparowanie) tkanki bez jej głębokiej koagulacji (ścięcia białek). Uzyskujemy dzięki temu czyste, precyzyjne cięcia bez zwęgleń. Jednocześnie, rozprzestrzeniające się ciepło powoduje koagulację małych i średnich naczyń krwionośnych w obrębie 2-3 mm od miejsca działania lasera – minimalizując tym samym krwawienie. Ze względu na silną absorpcję energii przez zawartą w tkankach wodę laser holmowy działa pulsacyjnie - „strzelając” impulsami świetlnymi o czasie trwania od 150 μs (mikrosekund) do 1 ms (milisekundy).

Zastosowanie lasera holmowego

Laser holmowy, wprowadzany przez cewkę moczową za pomocą giętkiego światłowodu, jest narzędziem doskonale sprawdzającym się w małoinwazyjnym leczeniu schorzeń, takich jak:

  • Kamica nerkowa i moczowodowa – dzięki wykorzystaniu cienkich (200-600 µm) i elastycznych włókien światłowodowych laser holmowy jest z powodzeniem stosowany w zabiegach litotrypsji, czyli kruszenia kamieni w obrębie pęcherza, moczowodów i układu miedniczkowo-kielichowego nerki. Metoda ta określana jest mianem wstecznej chirurgii śródnerkowej – w skrócie RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery). Powstające okruchy kamieni są mniejsze (nawet poniżej 0,1 mm) niż przypadku innych technik, co pozytywnie wpływa na efektywność zabiegu. Nie obserwuje się również przemieszczania rozbitych kamieni ku górze.

  • Łagodny przerost prostaty (stercza) – laser holmowy umożliwia skuteczne leczenie mężczyzn nawet z poważnie powiększoną prostatą. W zależności od potrzeb stosowane są techniki HoLEP (laserowa enukleacja stercza), HoLRP (laserowa resekcja stercza), HoLAP (laserowa ablacja stercza), TULIP (laserowe nacięcie stercza) oraz LITT (laserowa koagulacja śródtkankowa). Zabieg laserem holmowym to minimalne krwawienie i obrzęk tkanek, szybka rekonwalescencja oraz skuteczność sięgająca 98%.

  • Zwężenie cewki moczowej i moczowodu - dzięki możliwości cięcia tkanek laser holmowy sprawdza się w leczeniu zwężeń cewki moczowej po zabiegach endoskopowych, przy rozcinaniu zwężeń zespolenia pęcherzowo-cewkowego po prostatektomii radykalnej (całkowitym usunięciu gruczołu krokowego) oraz zwężeń moczowodu w każdym jego odcinku. Niewielka penetracja tkanek pozwala w pełni kontrolować głębokość cięcia i uniknąć powstania głębokich blizn.

  • Powierzchowny rak pęcherza moczowego – po wcześniejszym pobraniu wycinków do badania histopatologicznego (za pomocą kleszczyków biopsyjnych) przeprowadza się laserową ablację (odparowanie) małych guzów oraz resekcję laserową guzów o wielkości powyżej 1 cm. Po wycięciu zmian, krwawiące naczynia są koagulowane przy użyciu tego samego lasera.

  • Powierzchowne zmiany skórne zewnętrznych narządów płciowych (np. kłykciny kończyste) – laser holmowy umożliwia ich wycięcie i wykonanie dokładnej hemostazy (zahamowanie powstawania zakrzepów oraz powstrzymywanie krwawienia z naczyń uszkodzonych) poprzez płytką koagulację. Niewielka penetracja promienia lasera w głąb tkanek ułatwia ich szybkie gojenie się, bez ryzyka pozostawienia blizn.

Zalety zabiegów laserem holmowym

Laser holmowy to obecnie jedyny laser umożliwiający kruszenie wszelkiego typu kamieni moczowych, w tym również „opornych” kamieni cystynowych z kwasu moczowego oraz jednowodnego szczawianu wapnia. Przenoszenie energii za pomocą długiego, cienkiego (200-1000 µm ) i elastycznego włókna światłowodowego pozwala na wykorzystanie nowoczesnych, giętkich endoskopów urologicznych, umożliwiających dostęp do najodleglejszych części układu moczowego. Wiązkę tnącą można precyzyjnie ukierunkować i przewidzieć jej działanie. Bardzo dużą zaletą lasera jest możliwość koagulacji naczyń krwawiących w czasie zabiegu, co wydatnie ogranicza utratę krwi podczas operacji. Głębokość urazu termicznego w miejscu cięcia jest bardzo niewielka i nie ma znaczenia klinicznego.

Dla pacjenta oznacza to wysoki komfort i minimalną inwazyjność zabiegu z możliwością jego przeprowadzenia w trybie jednodniowym, szybkie gojenie i regenerację tkanek, wysoką skuteczność terapii oraz ograniczone do minimum ryzyko powikłań.


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE