Komunikat


Szanowni Państwo

Dzień przed wizytą rejestratorka medyczna przez telefon przeprowadzi z Państwem dokładny wywiad epidemiologiczny. Pytania zadawane będą na podstawie ankiety. Ankieta zawiera istotne pytania, na które odpowiedzi powinny być podstawą do zakwalifikowania Państwa do bezpośredniej wizyty w poradni lub przyjęcia do szpitala. W dniu wizyty zostaną Państwo poddani ocenie wstępnej – prosimy dokładnie i zgodnie z prawdą wypełnić ankietę dotyczącą kontaktu z osobami zakażonymi i występowania ewentualnych objawów infekcji, poddać się pomiarom temperatury! 

Jednocześnie informujemy, że na terenie poradni:

 • obowiązkowe jest noszenie maseczki (zabezpieczonej we własnym zakresie),
 • przy wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce,
 • należy zachować minimum 2 metrowej odległości od innych na korytarzach,
 • w miarę możliwości unikać korzystania z wind,
 • na teren placówki, jeżeli jest to możliwe, zapraszamy bez osób towarzyszących,
 • prosimy o utrzymanie bezpiecznego dystansu w gabinecie w trakcie wywiadu lekarskiego oraz o powstrzymanie się od rozmawiania z lekarzem w trakcie badania.

W trakcie pobytu w naszym szpitalu prosimy o rygorystyczne przestrzeganie następujących zaleceń:

 • prosimy o utrzymywanie dystansu społecznego powyżej 2 m,
 • prosimy zabrać ze sobą do szpitala tylko niezbędne przedmioty, pamiętając jednocześnie, że w szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin,
 • pacjenci przebywający w oddziałach szpitala nie powinni bez istotnej potrzeby opuszczać sali chorych, chyba, że personel szpitala zaleci inaczej,
 • w trakcie kaszlu, kichania, prosimy zasłaniać usta zgiętym łokciem lub chusteczką, którą następnie należy wyrzucić do zamykanego kosza,
 • prosimy pamiętać o systematycznej higienie rąk. Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk są dostępne w salach chorych i korytarzach,
 • w czasie rozmowy z personelem medycznym obowiązuje noszenie masek oraz utrzymywanie dystansu 2 metrów,
 • w trakcie badania, pobierania krwi, zakładania dostępu dożylnego itp. prosimy o powstrzymanie się od rozmów z personelem medycznym.
   

Zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o konkretnej dacie i godzinie wizyty/przyjęcia do szpitala. Proszę o bezwzględne stosowanie się do wyznaczonych terminów i godzin.

Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych zasad.


REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE