Badania kierowców


kierowca, samochód ciężarowy

Pozytywny wynik badań psychotechnicznych to niezbędny element procesu zdobywania prawa jazdy lub odzyskania utraconego dokumentu. W przypadku kierowców zawodowych jest to także warunek utrzymania posiadanych uprawnień. W Beskidzkim Centrum Medycznym w Bielsku-Białej wszystkie niezbędne procedury związane z badaniem kierowców można załatwić w ciągu kilku godzin w jednym miejscu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydaci na kierowców przejść muszą badania wykluczające istnienie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku osób pragnących zostać kierowcami zawodowymi lub użytkujących samochody służbowe (prawo jazdy kategorii B) wykonywane są również badania psychologiczne kierowców (badania psychotechniczne, psychotesty).Ich celem jest niedopuszczenie do pracy w roli kierowcy osób, których cechy bądź problemy osobowościowe mogłyby prowadzić do powstawania niebezpiecznych sytuacji na drodze. W przypadku zawodowych kierowców są one stałym, okresowo powtarzanym co 5 lat elementem doboru zawodowego, warunkującym możliwość dalszego wykonywania pracy.

Obowiązkowe badania psychotechniczne dotyczą kierowców zawodowych (ciężarówek, taksówek, autobusów) oraz osób z grup podwyższonego ryzyka. W tej drugiej kategorii mieszczą się przede wszystkim kierowcy przyłapani na prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz sprawcy i uczestnicy wypadków, w których byli zabici lub ranni. Ich przeprowadzenie konieczne jest również w przypadku zdobycia ponad 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe oraz dla sprawców wykroczeń w okresie próbnym i osób starających się o odzyskanie utraconych uprawnień.

kierowca samochodu, aklkotest

Badania kierowców – na czym polegają i jak wyglądają?

badanie kierowcy

W zakresie podstawowym kandydat na kierowcę przechodzi przede wszystkim badanie okulistyczne, sprawdzające pole widzenia i zdolność widzenia po zmroku, czyli brak tzw. kurzej ślepoty. Testowany jest słuch, zmysł równowagi, oceniany stan narządu ruchu, układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i nerwowy. Lekarz sprawdza także stan psychiczny i ocenia czy przyszły kierowca nie wykazuje symptomów uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości może zostać zlecone przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań u specjalisty z danej dziedziny.

W pozostałych sytuacjach (kierowcy zawodowi, użytkownicy samochodów służbowych, operatorzy maszyn, odzyskanie utraconych uprawnień do prowadzenia pojazdów) wymagane dodatkowo są pełne badania psychotechniczne kierowcy.

Psychotesty dla kierowców przebiegają w trzech etapach:

 • wywiad bezpośredni i obserwacja – obejmują wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy oraz rozmowę z psychologiem, który na podstawie pytań o dotychczasowe doświadczenia związane z kierowaniem i zdarzenia na drodze oceni naszą osobowość pod względem funkcjonowania w trudnych sytuacjach.
 • ocena i badanie sprawności intelektualnej oraz procesów poznawczych – badane są zdolności umysłowe kandydata, spostrzegawczość, szybkość i precyzja działania, koncentracja i podzielność uwagi oraz wyobraźnia przestrzenna.
 • badanie sprawności psychomotorycznej – za pomocą urządzeń takich jak miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, czy aparat Piórkowskiego oceniane są: refleks kandydata, zdolność koncentracji, logicznego myślenia, szybkość reakcji, podatność na bodźce, koordynacja wzrokowo-ruchowa. W razie potrzeby wykorzystuje się również stereometr do badania widzenia przestrzennego i oceny odległości, pierścień Landolta do ustalenia progu wrażliwości wzrokowej oraz noktometr testujący szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

Przeprowadzenie badań nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Na testy należy przyjść wypoczętym, zabrać ze sobą okulary lub soczewki kontaktowe (jeśli je nosimy) oraz dokument tożsamości.

Badania kierowców w Bielsku-Białej

Beskidzkie Centrum Medyczne oferuje pełny zakres wymaganych prawem testów i badań psychotechnicznych. Obejmują one:

 • badania podstawowe dla kandydatów na kierowców

 • badanie okresowe kierowców zawodowych wszystkich kategorii (A,B, C, D, E i T)
 • badania kontrolne (po przekroczeniu limitu punktów karnych, prowadzeniu pojazdu po alkoholu lub spowodowaniu wypadku)
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badania instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów
 • badania kierowców pojazdów służbowych (np. przedstawiciele handlowi)
 • badania operatorów wszelkiego rodzaju maszyn i sprzętu budowlanego (wózków jezdniowych, podnośników, suwnic, spycharek, koparek, ładowarek, walców i innych maszyn),
 • badania osób pracujących na wysokościach
kierowca, testy

Zespół wykwalifikowanych specjalistów z zakresu medycyny i psychologii transportu wykorzystuje wyłącznie testy zaaprobowane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Pracownia badań psychomotorycznych wyposażona jest w profesjonalną aparaturę diagnostyczną z niezbędnymi atestami. Umożliwia to uzyskanie całkowicie obiektywnych i rzetelnych wyników.

Na terenie naszej placówki w Bielsku-Białej badania kierowców przeprowadzane są szybko, sprawnie, w komfortowych warunkach i bezstresowej atmosferze.


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE